Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowe kulisy walki o polską koronę po abdykacji Jana Kazimierza a przed elekcją Michała Korybuta Wiśniowieckiego w świetle raportów dyplomatów elektora brandenburskiego (1668-1669) Jacek Kaniewski s. 5-38
Sejm a sejmiki : studium z dziejów łagodnej rewolucji Wojciech Szczygielski s. 39-76
Obraz sąsiadów - zaborców w czasach stanisławowskich w świetle polskiej literatury pamiętnikarskiej Dariusz Rolnik s. 77-100
Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789-1939 Arkadiusz Rzepkowski s. 101-126
Rola socjalistów w edukacji politycznej społeczeństwa Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907 Paweł Samuś s. 127-146
"Armeńczyka-Ormianina" przez polszczyznę wędrowanie : kilka uwag na temat historii terminów w języku polskim Daniel Próchniak s. 147-152
Teresa Perłowa (1871-1939) : bojowniczka o niepodległość Polski Adrian Uljasz s. 153-162
Wpływ rewolucji 1905 roku na Galicję Michał Śliwa s. 163-172
Rewolucja 1905 roku w opinii Henryka Vimarda Dariusz Klemantowicz s. 173-188
"Początki broni palnej w Polsce (1383-1533)", Jan Szymczak, Łódź 2004 : [recenzja] Marian Głosek Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Wolne miasto Gdańsk pod znakiem Napoleona", Władysław Zajewski, Olsztyn 2005 : [recenzja] Zbigniew Anusik Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 191-200
"Słownik biograficzny XIX wieku", Jerzy Z. Pająk, Adam Penkalla, Jerzy Szczepański, Toruń 2005 : [recenzja] Stefan Pytlas Jerzy Z. Pająk (aut. dzieła rec.) Adam Penkalla (aut. dzieła rec.) Jerzy Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Myśl polityczna Feliksa Perla", Adrian Uljasz, Lublin 2005 : [recenzja] Maria Nartoniwicz-Kot Adrian Uljasz (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945", Piotr Majewski, Warszawa 2005 : [recenzja] Adrian Uljasz Piotr Majewski (aut. dzieła rec.) s. 211-214
"Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932-1956", Andrzej Jaszczuk, Warszawa 2005 : [recenzja] Katarzyna Czekaj Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Polityka i Społeczeństwo" 2004, nr 1; 2005, nr 2 : [recenzja] Jacek Pietrzak s. 218-222
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Między konstytucją „Nihil Novi” a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji" Witold Filipczak s. 223-227
Sympozjum naukowe "Niepodległość" (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko" Jacek Pietrzak s. 228-230
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem", Łódź 17-19 listopada 2005 r. Małgorzata Karkocha s. 231-240
Profesor Waldemar Michowicz (1929-2005) Andrzej Maciej Brzeziński Sławomir M. Nowinowski s. 241-246
Ostatnie pożegnanie Profesora Waldemara Michowicza Bolesław Woszczyński s. 247-248