Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Płeć a zobowiązania : ideał relacji małżeńskich w nauczaniu kapadockich Ojców Kościoła Jolanta Dybała s. 5-24
Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trunkach w Konstantynopolu Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 25-54
Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631) : szkic do portretu antyregalisty Zbigniew Anusik s. 55-138
Sejmiki ziemi czerskiej 1780-1786 Witold Filipczak s. 139-180
Oskar Halecki – inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligii Narodów Andrzej Maciej Brzeziński s. 181-200
Zabytki i stan ich zachowania na obszarze historycznej Macedonii : przykład Ochrydy i okolic Mihailo Popović s. 201-210
Zapomniany fakt z historii greckiego rodu Korniaktów ze Lwowa Ihor Lylo s. 211-214
Wybory brzeskie w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim : odezwa z 1930 r. Adrian Uljasz s. 215-222
O jedzeniu, piciu i kuchni bizantyńskiej Maciej Kokoszko L. Brubaker (aut. dzieła rec.) K. Linardou (aut. dzieła rec.) s. 223-245
"Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po drugiej wojnie światowej 1945-1949", Mieczysław Nurek, Gdańsk 2009 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Mieczysław Nurek (aut. dzieła rec.) s. 246-253
Odnowienie doktoratu profesora Jakuba Goldberga Małgorzata Karkocha s. 255-256
Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga Zbigniew Anusik s. 257-261
Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga Zbigniew Anusik s. 261-265
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Władza i polityka w czasach nowożytnych", Łódź dnia 15-16 kwietnia 2010 Małgorzata Karkocha s. 265-270