Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus Maciej Kokoszko s. 5-23
Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku Przyczynek do dziejów i genealogii rodu Zbigniew Anusik s. 25-83
Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778–1786 Witold Filipczak s. 85-121
Organizacja i struktura oraz zakres kompetencji społecznych organów nadzorujących szkolnictwo powszechne na terenie województwa łódzkiego w okresie międzywojennym Krzysztof W. Mucha s. 123-146
Zarys wojskowych dziejów Tomasza Mazowieckiego w latach II Rzeczypospolitej Witold Jarno s. 147-176
Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej : warsztaty i twórcy Małgorzata Karkocha s. 177-208
Oıonomanteía w wybranych relacjach późnoantycznych greckich autorów chrześcijańskich Ireneusz Milewski s. 209-237
Kwestia polska a misja Rosji wśród Słowian Tina Georgiewa s. 239-254
Fiszka Zwolskiego : Bogumił Zwolski na Uniwersytecie Łódzkim (1945–1979) Małgorzata Dąbrowska s. 255-267
Wokół pisarstwa historycznego Romana Wysockiego Jan Kęsik s. 269-285
"Chiljada godini ot bitkata pri Belasica i ot smărtta na car Samuil (1014–2014)", red. V. Gjuzelev, G.N. Nikolov, Sofija 2015 : [recenzja] Mirosław J. Leszka V. Gjuzelev (aut. dzieła rec.) G. N. Nikolov (aut. dzieła rec.) s. 285-289
"Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648", Ryszard Skowron, Kraków 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 290-309
"Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740–1786, Napoleon V", Grzegorz Podruczny, Oświęcim 2013 : [recenzja] Paweł Nastrożny Grzegorz Podruczny (aut. dzieła rec.) s. 309-315
">>Najbliższe narody<<. Stosunki brytyjsko-amerykańskie w dobie prezydentury Theodore’a Roosevelta (1901–1909)", Przemysław Piotr Damski, Warszawa 2014 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Przemysław Piotr Damski (aut. dzieła rec.) s. 316-321
"Svâsennoe edinenie v Rossii v 1914 godu", Edward Wiśniewski, Lodz 2014 : [recenzja] Wiktor Szewyrin Edward Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 322-328
Sprawozdanie z III ogólnopolskiej sesji naukowej pt. "Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Świat dziecka", Łódź, 8–9 października 2015 r. Sylwana Borszyńska s. 329-332
Widzieć obrazem : reżyser Hanna Etemadi w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 21 października 2015 r. Małgorzata Dąbrowska s. 332-337