Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce i rola wyobrażeń krajów oraz ludów wschodnich w propagandzie politycznej cesarzy rzymskich z dynastii Antoninów : świadectwo monet Agata M. Kluczek s. 5-28
Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego. Część 2. Wielka kariera eunucha Narsesa Teresa Wolińska s. 29-50
Wkład Puławian w obrady Sejmu Wielkiego (1788-1792) Wojciech Szczygielski s. 51-74
Wpływ przemian październikowych 1956 roku na stosunki PRL z państwami socjalistycznymi (NRD, Czechosłowacja, Albania, Węgry, Bułgaria, Rumunia) Robert Skobelski s. 75-110
Poselstwo Łotwy w Polsce we wrześniu 1939 roku Eriks Jekabsons s. 111-144
"Walka o władzę w Rzymie w latach 425-435", Marcin Pawlak, Toruń 2004 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Marcin Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 145-149
"Sejmik chełmski za Wazów (1587-1668)", Jerzy Temes, Lublin 2004 : [recenzja] Witold Filipczak Jerzy Temes (aut. dzieła rec.) s. 149-157
"Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621-1632", Ryszard Skowron, Kraków 2002 : [recenzja] Zbigniew Anusik Ryszard Skowron (aut. dzieła rec.) s. 157-174
"Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939", Grażyna Wrona, Kraków 2005 : [recenzja] Albin Głowacki Grażyna Wrona (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Deflacja polska w latach 1929-1936", Witold Staniewicz, Łódź 2003 : [recenzja] Aleksandra Anusik Witold Staniewicz (aut. dzieła rec.) s. 178-183
"Dyplomacja sowiecka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wobec zadań utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego u progu "zimnej wojny", Paweł Chmielewski, Łódź 2005 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Paweł Chmielewski (aut. dzieła rec.) s. 183-188
"Gułag", Anne Applebaum, Warszawa 2005 : [recenzja] Jacek Grabowski Anne Applebaum (aut. dzieła rec.) s. 188-193
Konferencja "Wilm Hosenfeid – wspólna pamięć Polaków i Niemców", Łódź 21 I 2005 r. Sławomir Abramowicz s. 195-200
Sympozjum "Rewolucja 1905-1907 w Łodzi. W 100. rocznicę" Jacek Pietrzak s. 201-204
Profesor Barbara Wachowska (1929-2005) Maria Nartonowicz-Kot s. 205-208