Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów stosunków polsko-szwedzkich w dobie przedostatniego bezkrólewia w historii Rzeczypospolitej (1733–1735) Zbigniew Anusik s. 5-31
Gmachy terytorialnych władz wojskowych szczebla okręgowego Wojska Polskiego w Łodzi Witold Jarno Przemysław Waingertner s. 33-57
Tadeusz Semadeni (1902–1944) : polski sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu Adrian Uljasz s. 59-77
Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej Małgorzata Karkocha s. 79-105
Mieczysław Broniatowski – meandry kariery „dąbrowszczaka” w PRL Krzysztof Lesiakowski s. 107-131
Najwięksi zwycięzcy i przegrani w historii giełdy XX–XXI w. Aleksandra Bartosiewicz s. 133-155
Wątki pogańskie i chrześcijańskie w propagandzie uzurpatorów we wschodniej części Imperium Rzymskiego w IV–V w. Mirosław J. Leszka s. 157-171
Ksiądz Michał Mieczko Żdzenicki (1744–1814) proboszcz i dziekan szadkowski Piotr Szkutnik s. 173-191
„Papież pokoju” : wizerunek Piusa XI (1922–1939) w publicystyce Oskara Haleckiego Andrzej M. Brzeziński s. 193-207
"Car Samuil (+1014) v bitka za Bălgarija Mirosław J. Leszka Ljudmil Vagalinski (aut. dzieła rec.) s. 209-213
"Dzieje województwa podlaskiego do 1795 roku", Józef Maroszek, Białystok 2013 : [recenzja] Zbigniew Anusik Józef Maroszek (aut. dzieła rec.) s. 214-233
"Polska w dyplomacji czechosłowackiej 1926–1932", Sławomir M. Nowinowski, Łódź 2013 : [recenzja] Andrzej M. Brzeziński Sławomir M. Nowinowski (aut. dzieła rec.) s. 234-239
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Wielka Wojna. W stulecie wybuchu", Łódź, 20–22 listopada 2014 r. Dariusz Marciniec s. 241-246
Sprawozdanie z Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo- -dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim Profesora Albina Głowackiego, Łódź, 27 maja 2015 r. Małgorzata Karkocha s. 246-253