Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego, część I. Dezerterzy z armii perskiej w Bizancjum Teresa Wolińska s. 5-31
Między Rosją i Francją : zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1751-1772 Zbigniew Anusik s. 33-69
Ofiara wieczysta a problem regionalnych sporów podatkowych w początkach obrad Sejmu Wielkiego Bartosz Wróblewski s. 71-93
Z życia Johna Marshalla : zagadki autobiografii Jolanta A. Daszyńska s. 95-115
4 Dywizja Piechoty w latach 1919-1921 : geneza, organizacja, dowódcy Włodzimierz Kozłowski s. 117-128
Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w stosunkach międzynarodowych (1919-1939) Andrzej Maciej Brzeziński s. 129-152
Przyczynek do dziejów Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942-1943 Maciej Szczurowski s. 153-186
Bałkańska Komisja Śledcza Rady Bezpieczeństwa ONZ : (styczeń-czerwiec 1947) Paweł Chmielewski s. 187-229
Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1648 : kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina Zbigniew Anusik Henryk Litwin (aut. dzieła rec.) s. 231-250
"Filozof i demokrata. Studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881-1939)", t. I, Ewa Czerwińska, Poznań 1998 : [recenzja] Dariusz Jeziorny Ewa Czerwińska (aut. dzieła rec.) s. 251-263
"Sowietsko-polskije wojny. Wojenno-politiczeskoje protivostojanije 1918-1939 gg., Michaił I. Meltiuchow, Moskwa 2001 : [recenzja] Marcin Stasiewicz Michaił I. Meltiuchow (aut. dzieła rec.) s. 264-270
"Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna", Arkadiusz Adamczyk, Toruń 2000 : [recenzja] Przemysław Waingertner Arkadiusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 270-274
"Upomniany żołnierz", Guy Sajer, Gdańsk 2001 : [recenzja] Marek Kuczmarski Guy Sajer (aut. dzieła rec.) s. 274-275
"The Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of a New World Order", London and New York 1999 : [recenzja] Magdalena Wasiewicz Steven Hurst (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Dyskusja panelowa nt. "Druga Rzeczpospolita – polityka, gospodarka, elity, stosunki narodowościowe" Przemysław Waingertner s. 279
"Rozmowy w 'Tyglu Kultury" – dyskusja nt. stanu wojennego Przemysław Waingertner s. 280-282
Profesor Julian Karol Janczak (1931–2001) Alija Szymczakowa s. 283
Profesor Alina Barszczewska-Krupa (1932–2001) Marzena Iwańska Grzegorz Markiewicz s. 287
Ala w kręgu przyjaciół Józef Śmiałowski s. 292-299