Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Życie i kariera Orybazjusza w świetle relacji źródłowych Krzysztof Jagusiak Maciej Kokoszko s. 5-22
Własność ziemska w województwie wołyńskim w 1570 roku Zbigniew Anusik s. 23-70
Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu 1788 r. Wojciech Szczygielski s. 71-115
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dziedzictwo kulturowe łódzkich Żydów i jego rola w rozwoju współczesnej Łodzi i regionu łódzkiego Waldemar Cudny Ewa Kubiak Rafał Rouba s. 117-136
Praca polityczno-wychowawcza i nastroje w wojskach lądowych w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej Witold Jarno s. 137-171
Starobułgarski przekład Starego Testamentu Svetlina Nikolova s. 173-186
Program słowiański Stanisława Staszica po postanowieniach kongresu wiedeńskiego Tomasz Matlęgiewicz s. 187-204
Profesor Zofia Lejmbach (1901–1995) : patriotka i społecznik Adrian Uljasz s. 205-219
"Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wiek n.e.)", Paweł Filipczak, Łódź 2009 : [recenzja] Maciej Kokoszko Mirosław J. Leszka Paweł Filipczak (aut. dzieła rec.) s. 221-228
"Pęknięte zwierciadło. Kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 do ok. 1095 roku", Jarosław Dudek, Zielona Góra 2009 : [recenzja] Mirosław J. Leszka Jarosław Dudek (aut. dzieła rec.) s. 228-233
Wojna Hitlera czy prywatna wojna brytyjskiego historyka? : o drogach i bezdrożach dziejopisarstwa Davida Irvinga Przemysław Waingertner David Irving (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"Niemcy jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej", oprac. zbiorowe pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 2010 : [recenzja] Andrzej M . Brzeziński Stsnisław Sierpowski (aut. dzieła rec.) s. 242-251
  Zacytuj
 • Udostępnij
Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego i profesora Wojciecha Szczygielskiego Małgorzata Karkocha s. 253-256
Życiorys naukowy profesora Władysława Zajewskiego Zbigniew Anusik s. 256-262
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego Zbigniew Anusik s. 262-267
Wystąpienie profesora Władysława Zajewskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego Władysław Zajewski s. 267-270
Życiorys naukowy profesora Wojciecha Szczygielskiego Jan Szymczak s. 271-272
Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 22 maja 2011 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Wojciecha Szczygielskiego Jan Szymczak s. 273-276
Wystąpienie profesora Wojciecha Szczygielskiego podczas uroczystości odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego Wojciech Szczygielski s. 277-278
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010", Łódź 8–10 grudnia 2010 r. Andrzej Janicki Sylwia Wielichowska s. 279-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość", Łódź, 9–10 grudnia 2010 r. Wojciech Marciniak s. 281-285
Sprawozdanie z panelu pt. "Żołnierze wyklęci – pamięć przywrócona", Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 1 marca 2011 r. Przemysław Waingartner s. 286-287
  Zacytuj
 • Udostępnij