Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza dyskursu polityki wokół obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na wybranych przykładach debat parlamentarnych Szymon Wójcik s. 5-22
Funkcje prawa wyborczego w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego Wojciech Langer s. 23-35
Wpływ ustawy kwotowej na zakres podmiotowości politycznej kobiet w Polsce na przykładzie wyborów do Sejmu w 2011 roku oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Anna Pięta-Szawara s. 36-45
Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku Dominik Szczepański s. 46-57
Specyfika podkarpackiego okręgu nr 9 w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Przemysław Maj s. 58-70
Liga Polskich Rodzin wobec wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku Tomasz Koziełło s. 71-82
"Opoka w Kraju" wobec referendum przedakcesyjnego oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w latach 2003-2004 Piotr Zięba s. 83-91
Negatywna telewizyjna reklama polityczna w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku Marek Friedrich s. 92-103
Symbolika "Solidarności" w kampanii wyborczej do Sejmu w roku 2011 w okręgu wyborczym nr 25. Przykład uprawiania polityki symbolicznej na polskiej scenie politycznej Agnieszka Szuta s. 104-117
Arabska Wiosna, "algierska zima" : analiza kampanii wyborczej w czasie wyborów prezydenckich w Algierii (17.04.2014) Rafał Kobis s. 118-134
Sprawozdanie z seminarium naukowego "Okręg podkarpacki na tle ogólnopolskich wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku" (Rzezów, 2014) Przemysław Maj s. 135-138
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2013 Dariusz Ziaja s. 139-141
Informacje dla Autorów s. 142-144