Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo od Redakcji s. 5-6
Konwersacja jako fenomen społeczny i jako przedmiot badań Paweł Przywara s. 7-25
Public relations w polityce : korzyści wynikające z procesu budowania relacji oraz błędy w interpretacji definicji Dariusz Tworzydło s. 26-39
Identyfikacja wizualna w systemie politycznego zintegrowanego komunikowania marketingowego - wybrane aspekty Sławomir Gawroński s. 40-51
Frazeologizmy obrazujące komunikacyjne zachowania niewerbalne jako instrument kierowania wrażeniem : analiza treści bloga Janusza Palikota Joanna Rak s. 52-64
Komunikowanie publiczne i polityczne w samorządzie terytorialnym : skansen czy poligon nowych narzędzi? Zbigniew Chmielewski s. 65-77
Marka regionu na przykładzie województwa lubelskiego Anna Gąsior-Niemiec s. 78-88
Uzasadnianie decyzji jako narzędzie marketingu politycznego poza okresem kampanii wyborczej : analiza zawartości trzech tygodników lokalnych Wojciech Furman s. 89-101
Dziennikarstwo czy władza? Ambicje regionalnych dzienników w kontekście samorządowej kampanii wyborczej w 2010 roku Leszek Baran s. 102-117
Polityka informacyjna starostw powiatowych województwa podkarpackiego - wyniki badań Paweł Kuca Rafał Polak s. 118-129
Armia europejska czy nowy Wehrmacht? Plany utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej w karykaturze polskiej na przykładzie czasopisma satyrycznego „Szpilki” 1950–1954 Jolanta Ślęzak s. 130-150
"Walka na spoty po polsku : przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001–2007", Wojciech Peszyński, Toruń 2012 : [recenzja] Joanna Rak Wojciech Peszyński (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Teokracja papieska 1073–1378 : myśl polityczna papieży, papalistów i ich przeciwników", Adam Wielomski, Warszawa 2011 : [recenzja] Piotr Steczkowski Adam Wielomski (aut. dzieła rec.) s. 156-160