Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje Rady Ministrów w zakresie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : przyczynek do rozważań Bartłomiej Opaliński s. 5-24
Prawo wyborcze i system partyjny Bułgarii 1990-2009 Krzysztof Maksymow s. 25-39
Status prawny deputowanego do Parlamentu Europejskiego wedle polskiego prawa Krzysztof Kopciuch s. 40-53
Samorząd lokalny w Liechtensteinie Krzysztof Koźbiał s. 54-70
Funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych w opinii ich członków. Przykład lokalnych grup działania województwa podkarpackiego Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 71-87
Koncesje handlowe jako forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w II Rzeczypospolitej Paweł Grata s. 88-100
Specyfika polsko-izraelskich stosunków kulturalnych po 1990 roku Justyna Łapaj s. 101-113
Krytyka działań państwa w sferze społeczno-gospodarczej w poglądach Murraya Rothbarda Małgorzata Płaszczyca s. 114-126
"Antologia Zbrodni Smoleńskiej", Arkadiusz Meller (red.), Warszawa 2011 : [recenzja] Joanna Rak Arkadiusz Meller (aut. dzieła rec.) s. 127-134
Sprawozdanie z konferencji "Lider społeczny w XXI wieku. Wymiar lokalny i krajowy", 6-7 czerwca 2013 r., Kraków Anna Kołomycew Agnieszka Pawłowska s. 135-140
Sprawozdanie z międzynarodowych warsztatów "Implementation of the subsidiarity principle - cooperation between local government and its social environment", 8 listopada 2013 r. Anna Kołomycew s. 141-144