Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie monitoringu mediów w badaniach ekstremizmu politycznego Sławomir Gawroński Paweł Piątkiewicz s. 7-18
Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych : kazus projektu Polskiego Ruchu Narodowego "Media Narodowe" Anna Szwed-Walczak s. 19-32
Wizerunek i kierunki polityki Władimira Putina w mediach społecznościowych w kampanii prezydenckiej w 2018 roku Paulina Gala s. 33-47
Rezonans medialny nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w wybranych tygodnikach opinii Bernardyna Zemła s. 48-66
Wizerunek prasowy i internetowy instytucji kościelnej a linia redakcyjna - casus fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Rafał Leśniczak s. 67-81
Pojęcie linii redakcyjnej oraz poszukiwanie jej obrazu w polskiej opinii publicznej i czasopiśmie branżowym w 2017 roku Wojciech Furman s. 82-94
Media wobec fake newsów - motywy kreowania, przyjmowane postawy, podejmowane działania Krystian Daniel s. 95-111
Wpływ zmiany strategii kartelu OPEC na ceny ropy naftowej Jacek Suder s. 115-130
The Dependence of Gulf Countries on Hydrocarbons Export - A Perspective of Regional Security Complex Theory Joanna Dyduch Jarosław Jarząbek s. 131-143
Bariery integracji Mołdawii z Unią Europejską - wymiar energetyczny Wojciech Rutkowski s. 144-155
"Dwie dekady przemian : monografia czasopisma społeczno-kulturalnego „Profile” (1968-1989)", Jakub Czopek, Rzeszów 2017 : [recenzja] Wojciech Furman Jakub Czopek (aut. dzieła rec.) s. 156-159