Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siła "jedynek" w wyborach do Sejmu RP Wioleta Pastorczyk s. 5-25
Wprowadzenie e-Votingu a zmiana zachowań politycznych na przykładzie przedstawicieli "piątej Szwajcarii" Aneta Pazik s. 26-43
Stabilizacja za wszelką cenę? Negocjacje koalicyjne po wyborach parlamentarnych w 2005 roku Maciej Zawiślak s. 44-57
Instrumentalne wykorzystywanie sondaży w dyskursach medialnych i politycznych Aldona Guzik Radosław Marzęcki s. 58-74
Znaczenie marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku i marki jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie województwa podkarpackiego Joanna Gorączko s. 75-86
Wizerunki kobiet w Polskiej Kronice Filmowej w latach 1949-1953 : zarys problemu Łukasz Jędrzejski s. 87-97
Widmo ekonomicznej katastrofy czy strach przed komunizmem? Motywy Planu Marshalla w świetle amerykańskich dokumentów Kamil Kowalski s. 98-112
Gospodarka i społeczeństwo carskiej Rosji wobec przyszłej wojny totalnej : predykcje Jana Gottlieba Blocha Andrzej Pieczewski s. 113-125
Wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego na szczytach G7 Rafał Matera s. 126-143
"Partie i ugrupowania prawicowe w Polsce po 1989 roku", Tomasz Bojarowicz, Toruń 2013 : [recenzja] Przemysław Maj Tomasz Bojarowicz (aut. dzieła rec.) s. 144-147
"Czas polityczny po rewolucji : czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku", Piotr Borowiec, Kraków 2013 : [recenzja] Piotr Lewandowski Piotr Borowiec (aut. dzieła rec.) s. 148-153