Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kohabitacja a trwałość gabinetów koalicyjnych w Polsce po 1991 roku Michał Banaś Piotr Lechowicz s. 5-24
Socjotechnika i jej konsekwencje w wyborach samorządowych z 2014 roku - przykłady wybranych miast województwa małopolskiego Judyta Pasiut s. 25-39
Polscy emigranci wobec referendum w sprawie niepodległości Szkocji Anna Gąsior-Niemiec s. 40-55
House of Cards i Machiavelli - Frank Underwood jako przykład współczesnego księcia Agnieszka Rożewska s. 56-68
Polityka innowacyjna jako przykład polityki publicznej Tomasz Hoffmann s. 69-85
Polityka państwa polskiego wobec rozszczeń zagranicznych powstałych w wyniku nacjonalizacji przeprowadzonej po II wojnie światowej : przykład dwustronnych umów odszkodowawczych Robert Andrzejczyk s. 86-103
The EU as a security actor: when postmodernity fails : the case of Russia-Ukraine war Kateryna Zarembo s. 104-114
Efektywność międzynarodowych reżimów nieproliferacji broni biologicznej i chemicznej Marta Stempień Maciej Tołwiński s. 115-133
Postawy wobec polskiej polityki historycznej: wyniki eksperymentu Gabriela Czarnek Marek A. Muszyński Ralph Schattkowsky Patryk Wawrzyński s. 134-145
Propaganda i indoktrynacja w Ochotniczych Hufcach Pracy (1958-1983): wybrane problemy Paweł Jackowski s. 146-163
"Demokracja i parlamentaryzm w polskiej refleksji politycznej w XX wieku : studia i szkice", Michał Śliwa, Kraków 2014 : [recenzja] Stanisław Kilian Michał Śliwa (aut. dzieła rec.) s. 164-169
"System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej", Marek Chmaj, Wiesław Skrzydło, Warszawa 2015 : [recenzja] Bogusław Ulijasz Marek Chmaj (aut. dzieła rec.) Wiesław Skrzydło (aut. dzieła rec.) s. 170-173
"Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej: Nowe miasto i nowi mieszkańcy w propagandzie państwowej 1945-1970", Wiktoria Malicka, Kraków 2012 : [recenzja] Łukasz Jędrzejski Wiktoria Malicka (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Narkotyki w kulturze młodzieżowej", Beata Hoffmann, Kraków 2014 : [recenzja] Piotr Sobol-Kołodziejczyk Marek Zieliński Beata Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Od integracji do inkluzji : o problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych", Iwona Banach, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Andrzej Bryk Iwona Banach (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Recenzenci artykułów w numerach 1(13)-4(13) s. 187
Informacja dla Autorów s. 188-190