Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posiadanie praw publicznych oraz posiadanie praw wyborczych jako przesłanki czynnego prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej Artur Biłgorajski s. 5-18
Kodeks wyborczy w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego : wybrane problemy Krzysztof Eckhardt s. 19-32
Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w świetle regulacji Kodeksu wyborczego Ryszard Balicki Karolina Piech s. 33-45
Obwodowe komisje wyborcze jako najniższy szczebel w strukturze polskich organów wyborczych Katarzyna Szarek s. 46-55
Problematyka lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych 2014 roku w świetle działań Rzecznika Praw Obywatelskich Jarosław Zbieranek s. 56-68
Czy alternatywne metody głosowania i inne ułatwienia wyborcze mogą rozwiązać problem przymusowej absencji wyborczej? Refleksje i spostrzeżenia osoby niepełnosprawnej w świetle wyborów samorządowych 2014 Magdalena Jankowska s. 69-81
Praktyczne konsekwencje zmian samorządowego systemu wyborczego w Kodeksie wyborczym - uwagi i refleksje na tle wyborów 2014 roku Dominik Sieklucki s. 82-95
Zmiana systemu wyborczego do rad gmin a łączność z wyborcami Anna Surówka s. 96-112
Zmiany systemu wyborczego a wyniki wyborów do organu stanowiącego gmin na przykładzie województwa pomorskiego Piotr Uziębło s. 113-130
Kobiety pilnie poszukiwane - system kwotowy w praktyce na przykładzie wyborów samorządowych w Częstochowie Małgorzata Posyłek s. 131-150
Wpływ rozwiązań przyjętych w Kodeksie wyborczym na zjawisko koabitacji w gminach Katarzyna A. Kuć-Czajkowska Monika Sidor Justyna Wasil s. 151-164
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Media w kampaniach wyborczych", 27-28 kwietnia 2015 roku, Rzeszów Paweł Kuca s. 165-168
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku" w ramach cyklu "prawa człowieka wyzwaniem dla przyszłości", 6 maja 2015 roku, Rzeszów Krzysztof Żarna s. 169-171
Informacje dla Autorów s. 172-174