Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ruchy społeczne i myśl polityczna – co, jak i po co badać? Paweł Malendowicz s. 5-18
Aktywność obywatelska na poziomie lokalnym i jej determinanty : na przykładzie Krakowa Krzysztof Łabędź s. 19-35
Efektywność polityki wobec Romów w Polsce jako polityki publicznej Marcin Szewczyk s. 36-51
Między konfliktem a pojednaniem. Ludy rdzenne Meksyku w ustawie zasadniczej i działalności administracji publicznej Maja Biernacka s. 52-68
Polityka informacyjna urzędów centralnych w Polsce na przykładzie wykorzystania internetowych kanałów przekazu informacji Michał Szczegielniak s. 69-81
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jako polityka publiczna – analiza wprowadzania mechanizmów i uregulowań prawnych Łukasz Wojciechowski s. 82-93
Pozycja prawna spikera Izby Gmin Grzegorz Pastuszko s. 94-113
Assessing risks : a critical perspective on conflict early warning systems Maciej Stępka s. 114-125
„Państwo Islamskie” i jego wpływ na aktualne bezpieczeństwo międzynarodowe Arkadiusz Machniak s. 126-140
Uwarunkowania szwedzkiej polityki neutralności Anna Kobierecka s. 141-154
"Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy", A. Żebrowski, Kraków 2016 : [recenzja] Sabina Olszyk A. Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 155-161
"Kapitał społeczny : teoria przestrzeni międzyludzkiej", Piotr Sztompka, Kraków 2016 : [recenzja] Joanna Dzwończyk Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 162-168
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ,,Debiut naukowy 2015 – zrównoważony rozwój”, 1 lipca 2016 r., Bielsko-Biała Kamil M. Kuśmider s. 169-171
Polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski, 3–10 lipca 2016 roku Wojciech Furman s. 172-175
Informacje dla autorów s. 176-178