Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy we współczesnym życiu diasporalnym Andrzej Chodubski s. 7-16
Polacy w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Sowieckiej 1986-1991 : wybrane aspekty Tadeusz Gawin s. 17-38
Polityczne zaangażowanie mniejszości polskiej na Litwie po wyborach parlamentarnych 2012 roku Krzysztof Sidorkiewicz s. 39-56
Aktywność polityczna Polaków na Litwie i Ukrainie na przełomie XX i XXI wieku : studium przypadków Andrzej Bonusiak s. 57-71
Współczesne organizacje polonijne i ich rola w życiu Polonii w Holandii Joanna Leska-Ślęzak s. 72-82
Społeczność polska w Wielkiej Brytanii w świetle współczesnej twórczości powieściowej : analiza mimetyczna Adam Romejko s. 83-96
Oblicza współczesnych organizacji polonijnych w wybranych krajach unijnej piętnastki Edyta Czop s. 97-110
„Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność” – raport : redaktor - koordynator Dorota Praszałowicz Adam Romejko s. 111-116
Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2009, Warszawa 2009 : Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012, Warszawa 2013 Andrzej Bonusiak Edyta Czop s. 117-124