Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
US Undeclared Wars : Presidential Requests for Congressional Authorization Marta Rzepecka s. 5-21
Uwarunkowania polityczno-ekonomiczne polityki Chińskiej Republiki Ludowej na Bliskim Wschodzie Paweł Bielicki s. 22-40
Misja Resolute Support w Afganistanie - cele i sposób realizacji Arkadiusz Machniak s. 41-55
Światowe zużycie energii pierwotnej oraz zapotrzebowanie na nią w przyszłości Tadeusz Olkuski s. 56-70
Energetyka wodna w Pakistanie : szanse i zagrożenia Aleksander Głogowski s. 71-82
Pozycja ustrojowa rządu Republiki Estonii oraz jego rola w tworzeniu nowoczesnego państwa Katarzyna Szwed s. 83-98
Relacje państwo-kościół w Republice Estonii Justyna Ciechanowska Katarzyna Szwed s. 99-115
Polityka kadrowa wobec osób niepełnosprawnych na podstawie badań wybranych pracodawców i pracowników Adam Jakobsze Józef Ober s. 116-129
Realizacja rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na przykładzie województwa lubuskiego Piotr Jacek Krzyżanowski s. 130-141
Anarchokapitalistyczna koncepcja bezpieczeństwa jednostki Krzysztof Matuszek s. 142-153
"Lost Kingdom : A History of Russian Nationalism from Ivan The Great to Vladimir Putin", Serhij Płochij, Londyn 2017 : [recenzja] Kamil Pietrasik Serhij Płochij (aut. dzieła rec.) s. 154-159
"Rozmowy o inteligencji", Piotr Kulas, Warszawa 2016 : [recenzja] Zofia Ulańska Piotr Kulas (aut. dzieła rec.) s. 160-165