Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dylematy etyczne dziennikarstwa politycznego  Marek Palczewski s. 5-18
„Fake news” – dezinformacja w mediach internetowych i formy jej zwalczania w przestrzeni międzynarodowej  Bartłomiej Łódzki s. 19-30
„Resortowe” i „posmoleńskie” dzieci. Konflikty i podziały w ilustrowanych magazynach społecznych Tomasz Mielczarek s. 31-44
Spór o media publiczne w publikacjach dwóch polskich tygodników opinii z pierwszej połowy 2016 roku Wojciech Furman s. 45-55
Ideologiczne podziały mediów na gruncie teorii kultury dziennikarskiej Thomasa Hanitzscha (rozważania na podstawie analizy treści czasopism „Press” i „Forum Dziennikarzy” z lat 2012–2016) Paulina Olechowska s. 56-70
Afera taśmowa z 2014 roku jako przykład politycznego podziału w mediach – studium przypadku Dominika Popielec s. 71-81
Oceny jako podstawowy problem analizy zmediatyzowanej perswazji politycznej Jacek H Kołodziej s. 82-99
Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku  Katarzyna Brzoza Monika Kornacka-Grzonka s. 100-116
Narracja medialna wyrażona na okładkach wybranych tygodników opinii podczas parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku  Katarzyna Brzoza Monika Kornacka-Grzonka s. 100-116
Komunikowanie ugrupowań politycznych na Facebooku w trakcie kryzysu sejmowego na przełomie 2016 i 2017 roku  Anna Szwed-Walczak s. 117-133
Facebook jako narzędzie odwoływania się do ogólnokrajowych sporów politycznych przez lokalnych polityków – analiza na przykładzie samorządowców z miast na prawach powiatu z województwa śląskiego  Aneta Bąk Łukasz Kubisz-Muła s. 134-149
Rola mediów społecznościowych w procesie budowania wizerunku kobiet prezydentów miast na przykładzie serwisu Facebook  Małgorzata Posyłek s. 150-166
Nowa komunikacja polityczna: Twitter Andrzeja Dudy  Bartosz Pietrzyk s. 167-179
Równa reprezentacja kobiet w mediach? Obecność polityczek w programach publicystycznych TVP – doniesienie wstępne Aleksandra Hulewska s. 180-188
Powstanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony jako elementu budowy IV RP – analiza prasoznawcza wybranych dzienników ogólnopolskich Paweł Kuca s. 189-205
Druga polsko-niemiecka szkoła letnia dla młodych dziennikarzy mediów regionalnych i lokalnych z Ukrainy, Lwów Wojciech Furman s. 206-210