Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Table of contents s. 5-6
List Redaktora Naczelnego Henryk Cimek s. 7-8
Poglądy Międzynarodówki Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski i Międzynarodówki Chłopskiej na system partyjny w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym Henryk Cimek s. 9-18
Problem migracji w stosunkach między Turcją a Unią Europejską Anna Gąsior-Niemiec s. 19-31
Założenia i priorytety polskiej polityki społecznej w latach 1918–1939 Paweł Grata s. 32-40
Procedura nieprawodawcza w Unii Europejskiej Grzegorz Janusz s. 41-50
Zasady wynagradzania nauczycieli i ich realizacja przez samorządy terytorialne województwa podkarpackiego w latach 2009–2011 Bogusław Kotarba s. 51-60
Wizja ustroju państwa w myśli politycznej środowiska Zadrugi Bartosz Kowal s. 61-70
Rola kobiety w koncepcjach ideowych Ligi Polskich Rodzin Tomasz Koziełło s. 71-79
Pro societas : myśl społeczno-polityczna Jana Hoppego Rafał Łętocha s. 80-89
Nieposłuszeństwo obywatelskie w strategii politycznej Narodowej Demokracji 1893–1939 Ewa Maj s. 90-99
Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki Mira Malczyńska-Biały s. 100-108
Politologiczny almanach Bronisław Pasierb s. 109-118
Portret zbiorowy liderów Polskiej Partii Socjalistycznej (1944–1948) Anna Pięta-Szawara s. 119-128
Problem wolności partii politycznych w materiałach przygotowawczych „odrodzonej” PPS do prac nad projektem konstytucji Stefan Stępień s. 129-140
Stanowisko ludowców w kwestii samorządu terytorialnego w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) Agnieszka Strykowska s. 141-150
Wizja państwa w myśli politycznej Unii Wolności Dominik Szczepański s. 151-159
Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej Ryszard Zięba s. 160-169
Mniejszość romska i węgierska w polityce rządu Republiki Słowackiej (1993–1998) Krzysztof Żarna s. 170-178
"Deliberacja i rządzenie wielopasmowe : teoria i praktyka", Jacek Sroka, Wrocław 2009 : [recenzja] Wojciech Furman Jacek Sroka (aut. dzieła rec.) s. 179-182
"Podstawy zarządzania organizacjami", Leszek F. Korzeniowski, Warszawa 2011 : [recenzja] Mariola Grzebyk Leszek F. Korzeniowski (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Development of the Small and Medium Enterprises in Poland in Comparison with European Union Member States", Paulina Filip, Mariola Grzebyk, Lidia Kaliszczak, Rzeszów 2010 : [recenzja] Stanisław Popek Paulina Filip (aut. dzieła rec.) Mariola Grzebyk (aut. dzieła rec.) Lidia Kaliszczak (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Stronnictwo Chłopskie (1926–1931) : studium z dziejów myśli politycznej", Ewelina Podgajna, Lublin 2011 : [recenzja] Agnieszka Strykowska Ewelina Podgajna (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Wykaz artykułów, studiów, rozpraw, polemik, dokumentów źródłowych, sprawozdań i kroniki naukowej zamieszczonych w numerach 1–10 „Polityki i Społeczeństwa” Natalia Kasprzak-Wielgus s. 195-208
Kronika działalności Koła Naukowego Politologów w roku akademickim 2011 Katarzyna Ozimek s. 209-214
10-lecie działalności Koła Naukowego Politologów Katarzyna Ozimek Kamil Skwirut s. 215-225
Indeks nazwisk s. 226-231
Notes on the Contributors s. 234-235