Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poglądy ks. Eugeniusza Okonia prezentowane w Sejmie Ustawodawczym (1919–1922) Henryk Cimek s. 9-16
The views of Reverend Eugeniusz Okoń as presented at Sejm Ustawodawczy (1919–1922) Henryk Cimek s. 17-25
Publikacje dzienników regionalnych na temat aktywności deputowanych do Parlamentu Europejskiego z Podkarpacia Wojciech Furman s. 26-36
Regional dailies on the activities by the Podkarpacie deputies to the European Parliament Wojciech Furman s. 37-48
Kierunki polityki podatkowej państwa polskiego w roku 1919 Paweł Grata s. 49-56
Directions of fiscal policy in Poland in 1919 Paweł Grata s. 57-65
Wzory samoorganizacji Polaków na przełomie XX i XXI wieku Anna Gąsior-Niemiec s. 66-76
Patterns of Poles’ self-organization at the turn of the 20th and 21st centuries Anna Gąsior-Niemiec s. 77-89
Promocja w działalności administracji publicznej : przykład gmin powiatu tarnobrzeskiego Anna Kołomycew s. 90-99
Promotion in the agenda of public administration : the case of the communes in the Tarnobrzeg district Anna Kołomycew s. 100-110
Ogólnokrajowa obywatelska inicjatywa referendalna w Polsce Tomasz Koziełło s. 111-118
The Civil Referendum Initiative in Poland Tomasz Koziełło s. 119-128
Polskie inicjatywy unifikacji europejskiej Edward A. Mierzwa s. 129-138
Polish initiatives to unify Europe Edward A. Mierzwa s. 139-149
Politologia, ale jaka? Bronisław Pasierb s. 150-161
Politology – but what kind of? Bronisław Pasierb s. 162-174
Ukraińska mniejszość narodowa w powojennej Polsce w programach partii i organizacji konspiracyjnych (1939–1945) Grzegorz Pawlikowski s. 175-182
The Ukrainian national minority in the post-war Poland. The case based on programs of political parties and underground organisations (1939–1945) Grzegorz Pawlikowski s. 183-192
„Korzystna zależność” – dominacja brytyjska w Jordanii w latach 1946–1956 Bartosz Wróblewski s. 193-201
„Beneficial” dependency – British dominance in Jordan (1946–1956) Bartosz Wróblewski s. 202-211
Między Wschodem a Zachodem : Słowacja a Sojusz Północnoatlantycki (1993–2004) Krzysztof Żarna s. 212-220
Between the East and the West : Slovakia and the North Atlantic Treaty Organization (1993–2004) Krzysztof Żarna s. 221-230
"Internet i demokracja : ewolucja systemu politycznego", Przemysław Maj, Rzeszów 2009 : [recenzja] Szymon Bachrynowski Przemysław Maj (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Trudne sąsiedztwo: Stosunki Polski z państwami ościennymi w myśli politycznej Narodowej Demokracji (1918–1939)", Tomasz Koziełło, Rzeszów 2008 : [recenzja] Dorota Maria Dzierżek Tomasz Koziełło (aut. dzieła rec.) s. 235-240
"Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej", Kazimierz Łastawski, Warszawa 2009 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Kazimierz Łastawski (aut. dzieła rec.) s. 241-247
"Polityka regionalna Podkarpacia w procesie integracji europejskiej", Jan Cebulak, Rzeszów 2008 : [recenzja] Anna Kołomycew Jan Cebulak (aut. dzieła rec.) s. 248-255
"Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku", Ewa Maj, Włodzimierz Mich (red.), Lublin 2009 : [recenzja] Albin Koprukowniak Ewa Maj (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 256-261
"Okrągły Stół czyli polski Rubikon", Paulina Codogni, Warszawa 2009 : [recenzja] Krzysztof Łabędź Paulina Codogni (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922", Henryk Cimek, Rzeszów 2008 : [recenzja] Bronisław Pasierb Henryk Cimek (aut. dzieła rec.) s. 267-275
"Untapped: The Scramble for Africa’s Oil", John Ghazvinian, Orlando 2007 : [recenzja] Michał Paszkowski John Ghazvinian (aut. dzieła rec.) s. 276-281
"Niemcy o Polsce i Polakach: Polska w mediach niemieckich w latach 2006–2007", Mariusz Muszyński, Przemysław Sypniewski, Krzysztof Rak, Warszawa 2007 : [recenzja] Dorota Szewc Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Rak (aut. dzieła rec.) Przemysław Sypniewski (aut. dzieła rec.) s. 282-286
"Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej władzy", Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Kraków 2007 : [recenzja] Agata Tasak Marek Bankowicz (aut. dzieła rec.) Wiesław Kozub-Ciembroniewicz (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych : na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku", Adam Krawczyk, Toruń 2007 : [recenzja] Bartosz Wróblewski Adam Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 291-293
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego za rok akademicki 2008 Mateusz Kutrzeba Tomasz Lutak s. 294-296
Indeks nazwisk s. 297-301
Notes on the Contributors s. 303-304