Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejskie partie prezydenckie w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego Marek Czaja s. 5-17
Niektóre polityczne skutki reelekcji włodarza gminy – analiza na przykładzie miejscowości z województwa kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i opolskiego Łukasz Kubisz-Muła s. 18-31
Wybrane elementy polityki jakości komunikacji publicznej w aglomeracji poznańskiej na przykładzie standardów zarządu transportu miejskiego w Poznaniu Mikołaj Tomaszyk s. 32-56
Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Chorwacji Sabina Grabowska s. 57-62
O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze Jakub Grzegorz Firlus Natalie Fox s. 63-80
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych – wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej Mirosław Grewiński Barbara Skałbania s. 81-94
„Bieda (z tą Polską)”. Prostacy i mieszczanie: modernizacyjna naturalizacja i normalizacja peryferyjnych nierówności Adam Kubiak s. 95-112
Demokracja wewnątrzzwiązkowa jako przedmiot obrad KKP i KK NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 Krzysztof Łabędź s. 113-128
Zmiana polityki imigracyjnej Japonii w okresie rządów premiera Shinzō Abe Agnieszka Batko s. 129-143
Strategia polityczna monarchii jordańskiej w warunkach zagrożenia jej egzystencji – na przykładzie kryzysów w latach 1957, 1970 i 1991 Bartosz Wróblewski s. 144-156
"Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa – doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem", Robert Wiszniowski, Toruń 2013 : [recenzja] kamil Glinka Robert Wiszniowski (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Sprawozdanie z IX międzynarodowej konferencji naukowej ,,Systemy ochrony praw człowieka w Europie oraz w Australii i Oceanii. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” Dominik Boratyn s. 161-164