Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Legalizm monarchiczny jako istotny czynnik stabilizacji politycznej w świecie arabskim Bartosz Wróblewski s. 5-14
Dyplomacja krykietowa Indie - Pakistan jako forma dialogu między skonfliktowanymi państwami Michał Marcin Kobierecki s. 15-26
Koordynacja sankcji Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej wobec Rosji Paulina Matera s. 27-49
Organizacje międzynarodowe rosyjskiej diaspory Aleksandra Kuczyńka-Zonik s. 50-68
Zarys problematyki offsetu w kontekście rozwoju polskiego przemysłu obronnego Arkadiusz Machniak s. 69-82
Wprowadzenie ograniczenia kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta w pracach polskiego parlamentu Maciej Tarasek s. 83-95
Uchwały problemowe organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawach etyki seksualnej Grzegorz Maroń s. 96-119
Stosunek polskich partii wolnościowych do integracji Polski ze wspólnotami europejskimi Krzysztof Matuszek s. 120-130
Gender w polskim dyskursie medialnym na przykładzie publikacji "Gazety wyborczej" w latach 2010-2014 Katarzyna Brzoza s. 131-150
Spory wokół obrony przez kulturę w kontekście debat na temat wielokulturowości Magdalena Kania s. 151-163
"Agoryzm : teoria i praktyka", Marcin Chmielowski, Katowice 2015 : [recenzja] Krzysztof Matuszek Marcin Chmielowski (aut. dzieła rec.) s. 164-166