Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty aktywności międzynarodowej Polski po roku 1989 Piotr Bartosiewicz s. 7-16
Selected aspects of Poland’s international relations after 1989 Piotr Bartosiewicz s. 17-26
Ludowcy wobec idei parlamentu polskiego w latach 1918–1919 Henryk Cimek s. 27-35
The peasant movement vis-à-vis the idea of Polish Parliament in the period 1918–1919 Henryk Cimek s. 36-45
Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej Katarzyna M. Cwynar s. 46-59
The idea of the university in European culture Katarzyna M. Cwynar s. 60-72
Pojęcie europeizacji : wybrane problemy teoretyczne (część 1) Anna Gąsior-Niemiec s. 73-78
The concept of Europeanization : selected theoretical and methodological issues (part 1) Anna Gąsior-Niemiec s. 79-84
Język w wyborach do Parlamentu Europejskiego : na przykładzie wyborów w Polsce Kazimierz Ożóg s. 85-93
Language during the elections for the European Parliament : the case of Poland Kazimierz Ożóg s. 94-103
Z tradycji polskiej nauki o polityce (część 1) : nauka o polityce, kultura polityczna przełomu XIX i XX wieku Bronisław Pasierb s. 104-119
From the tradition of Polish political science (part 1) : political science, political culture at the turn of XIX and XX centuries Bronisław Pasierb s. 120-136
„Okrągły stół” jako forma porozumienia w Europie Środkowowschodniej w latach 1989–1990 Krystyna Trembicka s. 137-147
The „round table” as a form of consensus-building in Central and Eastern Europe in the period 1989–1990 Krystyna Trembicka s. 148-159
Turcy i Arabowie wobec idei nacjonalizmu w okresie upadku Imperium Osmańskiego (1908–1925) Bartosz Wróblewski s. 160-170
Turks and Arabs and the idea of nationalism in the period of the decline of the Ottoman Empire (1908–1925) Bartosz Wróblewski s. 171-182
Poglądy Romana Dmowskiego na rolę Niemiec w rozwiązaniu kwestii polskiej po 1907 roku Joanna Kalembkiewicz s. 183-190
Roman Dmowski’s views on the role of Germany in the resolution of the Polish issue after 1907 Joanna Kalembkiewicz s. 191-199
Postawa Żydów wobec odradzającego się państwa polskiego w opinii Romana Dmowskiego Anna Parys s. 200-210
Roman Dmowski’s opinion about the attitude of Jews towards the rebirth of the Polish state Anna Parys s. 211-221
"Wybrane zagadnienia klasycznego ustroju politycznego w islamie", Shakir Kitab, Bydgoszcz 2004 : [recenzja] Piotr Bartosiewicz Shakir Kitab (aut. dzieła rec.) s. 222-225
"Obraz Polski i Polaków w Europie", Lena Kolarska-Bobińska (red.), Warszawa 2003 : [recenzja] Katarzyna M. Cwynar Lena Kolarska-Bobińska (aut. dzieła rec.) s. 226-231
"Democracies and the Populist Challenge", Yves Meny, Yves Surel (red.), Palgrave 2002 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Yves Meny (aut. dzieła rec.) Yves Surel (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Język w służbie polityki : językowy kształt kampanii wyborczych", Kazimierz Ożóg, Rzeszów 2004 : [recenzja] Anna Gąsior-Niemiec Kazimierz Ożóg (aut. dzieła rec.) s. 235-237
"Kres „zimnej wojny” : bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił", Jerzy Stańczyk, Toruń 2004 : [recenzja] Kazimierz Łastawski Jerzy Stańczyk (aut. dzieła rec.) s. 238-241
Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium studenckie: „Polska, Niemcy i Ukraina w procesie integracji europejskiej”, Rzeszów, 12–18 września 2004 roku Wojciech Furman s. 242-243
Polish-German-Ukrainian student seminar: „Poland, Germany and Ukraine in the process of European integration”, Rzeszów, 12–18 September 2004 Wojciech Furman s. 244-245
Indeks nazwisk s. 246-250
Notes about Authors s. 252