Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kompetencje wyłączne państwa członkowskiego UE w dziedzinie energetyki Marcin Marszałek s. 5-19
Pomoc państwa dla górnictwa węgla kamiennego w świetle przepisów unijnych Lidia Gawlik Monika Pepłowska s. 20-34
Zmiany w mechanizmach cenotwórczych na europejskim rynku gazu ziemnego Marcin Tarnawski s. 35-49
Współpraca gazowa Federacji Rosyjskiej z Rzeczpospolitą Polską Dominik Brodacki s. 50-64
Polskie projekty na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego w Europie w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej Michał Paszkowski s. 65-81
Bezpieczeństwo energetyczne społeczności lokalnej Piotr Wieczorek s. 82-103
Błędy, zaniechania i manipulacje polityków na przykładzie referendów w Polsce w 1996 i 2015 roku Andrzej Piasecki s. 104-120
Aktywni obywatele – analiza porównawcza osób działających w organizacjach trzeciego sektora w Polsce Tomasz Masłyk s. 121-138
Polityczne działania amerykańskiej Partii Demokratycznej od połowy XIX wieku do roku 1945 w ocenie reprezentantów szkoły austriackiej: wstęp do analizy i interpretacji wybranych problemów Wojciech Szabaciuk s. 139-150
"Udział Prezydenta RP w kształtowaniu składu Rady Ministrów w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku", Bartłomiej Opaliński, Toruń 2013 : [recenzja] Sabina Grabowska Bartłomiej Opaliński (aut. dzieła rec.) s. 151-153
Informacje dla Autorów s. 154-156