Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane argumenty na rzecz interdyscyplinarności badań na styku nauk ekonomicznych i politycznych Rafał Matera s. 5-18
Nowe możliwości zastosowania w Polsce koncepcji uczącego się regionu Anna Gąsior-Niemiec s. 19-32
Formalno-organizacyjne uwarunkowania polityki młodzieżowej na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym Anna Kołomycew s. 33-50
Dotacje jednostek samorządowych dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań pomocy społecznej- zakres ujawnianej informacji Halina Waniak-Michalak s. 51-67
Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie Mateusz Zioło s. 68-82
Praca i prawne podstawy jej wykonywania Janusz Wiśniewski s. 83-99
Torysi czy wigowie? Problem relacji konserwatyzmu i liberalizmu w brytyjskiej tradycji politycznej Przemysław Piotrowski s. 100-116
Wolność pozytywna i negatywna w myśli ks. Józefa Tischnera jako krytyczne ujęcie stanowiska Isaiaha Berlina Sławomir Przybyło s. 117-128
Filozofia personalistyczna Karola Wojtyły a personologiczna perspektywa rozwoju Monika Grabowska s. 129-138
The role of international organizations in the settlement of separatist ethno-political conflicts Iryna Chervinka s. 139-158
"Feliks Młynarski 1884-1972", Tomasz Głowiński, Wrocław 2012 : [recenzja] Paweł Grata Tomasz Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 159-165
"Epistemologia komunikacji medialnej : perspektywa ewolucyjna", Jan Pleszczyński, Lublin 2013 : [recenzja] Wojciech Furman Jan Pleszczyński (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Sprawozdanie z konferencji "Gwarancje instytucjonalne zasady pluralizmu politycznego w Polsce na tle standardów europejskich", 14-16 czerwca 2013 roku, Nałęczów Przemysław Maj s. 170-173
Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego Politologów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2012 Kamil Skwirut s. 174-178
Sprawozdanie z warsztatów "PRawdziwy PR" Paweł Kuca s. 179-180