Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inicjatywa pasa i szlaku jako instrument wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego ChRL Łukasz Świetnicki s. 7-25
Amerykańskie doświadczenia w wydobyciu gazu z łupków Marcin Tarnawski s. 26-37
Modele biznesowe wytwórców energii w mikroinstalacjach a zmiany otoczenia prawnego w sektorze energii odnawialnej Bartosz Soliński Monika Stopa s. 38-51
Zastrzeżenia do decyzji Komisji Europejskiej z 28 października 2016 roku w sprawie zmiany zwolnienia dla gazociągu OPAL (sprawa C(2016)6950 final) Robert Zajdler s. 52-63
Normatywne uwarunkowania procesu wdrażania transformacji energetycznej w Polsce na podstawie polityk energetycznych UE i Polski oraz wobec zagrożeń i wyzwań unijnego wewnętrznego rynku Marcin Marszałek s. 64-76
Polityka energetyczna Polski wobec zagrożeń zmianami klimatu Marcel Błoch s. 77-88
Możliwości rozwoju magazynów energii w Polsce w perspektywie długoterminowej Aleksandra Augustyn Tomasz Mirowski s. 89-99
Porównanie kultury strategicznej Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej Tomasz Wójtowicz s. 103-116
Neohumboldtowska koncepcja uniwersytetu wobec celów zrównoważonego rozwoju Cezary Kościelniak s. 117-131
Polskie partie polityczne i ich wyborcy wobec związków partnerskich osób tej samej płci Łukasz Tomczak Katarzyna Zawadzka s. 132-145
"Pragmatyka reklamy", Jacek Grębowiec, Kraków 2017 : [recenzja] Wojciech Furman Jacek Grębowiec (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Miasta przyszłości : w poszukiwaniu nowego paradygmatu zarządzania i rozwoju", red. Alfred Lutrzykowski, Robert Musiałkiewicz, Fabian Nalikowski, Włocławek 2017 : [recenzja] Bogusław Kotarba Alfred Lutrzykowski (aut. dzieła rec.) Robert Musiałkiewicz (aut. dzieła rec.) Fabian Nalikowski (aut. dzieła rec.) s. 149-158