Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamykanie małych szkół wiejskich : uwarunkowania, sposoby zapobiegania Ewa Kopeć s. 5-20
  Zacytuj
 • Udostępnij
Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej - współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego Grażyna Piechota s. 21-36
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka informacyjna parafii diecezji rzeszowskiej - raport badań Zbigniew Chmielewski Paweł Kuca s. 37-48
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obraz Czechosłowacji w karykaturach opublikowanych na łamach czasopism satyrycznych "Mucha" i "Szpilki" w latach 1945-1948 Jolanta Ślęzak s. 49-68
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czasy przełomu - "Karnawał Solidarności" i rok 1989 w doświadczeniu cudzoziemców mieszkających w Polsce : wyniki badania jakościowego Katarzyna Wójcikowska s. 69-84
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aktywność protestacyjna Polaków w latach 1989-2009 Paulina Sekuła s. 85-99
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec procesu stowarzyszeniowego Ukrainy z Unią Europejską Artur Staszczyk s. 100-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawa deportacji Johna Bagota Glubba z Jordanii : z badań nad kryzysem dominacji brytyjskiej w świecie arabskim w 1956 r. Bartosz Wróblewski s. 120-133
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku", Bohdan Hud, Lwów-Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Furman Bohdan Hud (aut. dzieła rec.) s. 134-136
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Demokracja lokalna - działanie i komunikowanie", Rzeszów, 4 czerwca 2013 r. Bogusław Kotarba s. 137-142
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z seminarium naukowego "Rozważania nad istotą polityki i polityczności", Rzeszów, 22 kwietnia 2013 r. Tomasz Koziełło s. 143-147
  Zacytuj
 • Udostępnij