Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akcja Wyborcza Solidarność i Ruch Społeczny AWS w Rzeszowie Dominik Szczepański s. 5-18
Unia Wolności w Oświęcimiu Jacek Urbiński s. 19-31
Uwarunkowania rywalizacji politycznej Platformy Obywatelskiej RP i Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Maj s. 32-44
Ewolucja politycznej relewancji Ligi Polskich Rodzin (2001-2010) Tomasz Koziełło s. 45-57
Narodowe Odrodzenie Polski : oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej Aneta Dawidowicz s. 58-69
Ciągłość programowa a wizerunek partii politycznej : przypadek Unii Polityki Realnej Grzegorz Ćwiękała s. 70-82
Nowe partie w systemie partyjnym – specyfika Polski Maciej Marmola s. 83-92
Kwestia europejska w programach polskiej lewicy po 1989 roku : przegląd stanowisk Krzysztof Małysa s. 93-105
Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego gabinetów z udziałem Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bolesław Sprengel s. 106-119
Polityka Platformy Obywatelskiej wobec wymiaru sprawiedliwości Krzysztof Kopciuch s. 120-130
Ewolucja strategii marketingowych polskich partii politycznych 1989-2011 – od studia wyborczego do reklamy internetowej Agata Olszanecka s. 131-140
Komunikacja polityczna w Internecie na szczeblu lokalnym : rekonesans badawczy Błażej Choroś Ewa Skrabacz s. 141-155
"Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych w latach 1945-1989", Ryszard Michalak, Zielona Góra 2014 : [recenzja] Andrzej Piasecki Ryszard Michalak (aut. dzieła rec.) s. 156-158