Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucja Marszałka Seniora Sejmu w polskim porządku prawnym Grzegorz Maroń s. 5-24
Dualizm egzekutywy jako zagrożenie dla procesu demokratyzacji – rzeczywistość czy imaginacja? Michał Banaś s. 25-36
Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku Dominik Szczepański s. 37-48
Wpływ systemu wyborczego mieszanego na system polityczny Nowej Zelandii Wojciech Szabaciuk s. 49-60
Demokracja bezpośrednia w szwajcarskich kantonach. Wybrane uwagi na temat referendum, inicjatywy ludowej oraz zgromadzenia ludowego Magdalena Musiał-Karg s. 61-79
Partnerstwo i partycypacja na obszarach wiejskich – przypadek lokalnych grup działania w województwie podkarpackim Anna Gąsior-Niemiec s. 80-94
Agenda regionalnych polityk publicznych oraz opinia publiczna i media w Województwie Lubelskim : analiza agenda-setting Ewa Nowak s. 95-111
„Miasto ogród” : analiza możliwości wykorzystania walorów urbanistyczno-krajobrazowych w promocji miasta i budowaniu jego marki na przykładzie wybranych miast polskich Anna Hulicka s. 112-124
NATO and EU approach towards civil-military relations in military operations Agata Mazurkiewicz s. 125-140
"Zmiany postaw młodzieży wobec osób niepełnosprawnych", Andrzej Pielecki, Lublin 2013 : [recenzja] Andrzej Bryk Andrzej Pielecki (aut. dzieła rec.) s. 141-146
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych”, 8 kwietnia 2014 r., Rzeszów Wojciech Furman Paweł Kuca s. 147-148