Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyka wobec intuicji pierwszych doniesień naoczności zmysłowej Józef Bańka s. 7-40
Problem wewnętrznej źródłowości poznania jak przesłanki nastawienia metafizycznego Lech Radzioch s. 41-60
Wokół kategorii czasu konkretnego Bogdan Ogrodnik s. 61-75
Odwrócenie biegu czasu czy powtórzenie zadań Janusz Czerny s. 77-88
Różne pojmowanie terminu "nicość" w dziejach myśli filozoficznej Katarzyna Polus s. 89-102
Wokół henologii języka Adolf E. Szołtysek s. 103-123
Etyka Davida Hume'a : założenia, wnioski, możliwości interpretacyjne Danuta Ślęczek-Czakon s. 125-142
Degradacja i ocalenie : odkrywanie reguł despotyzmu w "Rodzie ludzkim" Stanisława Staszica Barbara Jedynak s. 143-151