Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moja ontologia Salomon Majmon Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-25
Kant a wiek dwudziesty Julius Ebbinghaus Andrzej J. Noras (tłum.) s. 27-48
Patočka i Masaryk Josef Zumr Dariusz Bęben (tłum.) s. 49-58
Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna a modyfkacja neutralnościowa Piotr Łaciak s. 61-83
Egologiczna a podmiotowa struktura świadomości Agnieszka Wesołowska s. 85-115
U źródeł problematyki podmiotowości poznania : krytyczne stanowisko Ksenofanesa z Kolofonu wobec poprzedzającej go tradycji mitologicznej i filozoficznej Sebastian Śpiewak s. 117-131
Problem pewności w neokantyzmie Johannesa Volkelta Tomasz Kubalica s. 133-156
Związek metafilozofii i filozofii : próba charakterystyki Szymon Makuła s. 157-168
Nasze małe umieranie : doświadczenie przemijalności świata w kontekście życia potocznego Krzysztof Wieczorek s. 171-184
Problem indywidualizmu w Stanisława Brzozowskiego filozofii czynu Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 185-206
Współczesne filozoficzne interpretacje psychoanalizy Sigmunda Freuda : przegląd wybranych stanowisk Katarzyna Szmaglińska s. 207-229
Tożsamość w płynie : homo aestheticus między regałami Mariola Sułkowska-Janowska s. 231-240
Zakład ateisty : współczesna odpowiedź na argumentację Pascala Marek Wójtowicz s. 241-257
Antropologiczno-egzystencjalne podstawy Josepha Maréchala studiów nad mistyką Aleksander R. Bańka s. 259-283
Między świadectwem życia i myślą filozoficzną Agnieszka Wesołowska Kazimierz Marek Wolsza (aut. dzieła rec.) s. 287-290
W obronie spójności myśli Jamesa Marek Wójtowicz Piotr Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 291-294
Rozumienie rozumnego Agnieszka Woszczyk Janusz Jaskóła (aut. dzieła rec.) s. 295-298
Jak mogę być? Marta Ples-Bęben Anna Teresa Tymieniecka (aut. dzieła rec.) s. 299-301
Noty o Autorach s. 303-305