Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O tak zwanej drugiej "filozofii pierwszej" Plotyna Józef Bańka s. 7-19
Ewolucja myśli Platońskiej Bogdan Dembiński s. 21-31
Ontologia Arystotelesa a henologia Platona Adolf E. Szołtysek s. 33-50
F. Bacona, R. Descartes'a i B. Pascala Sposoby przezwyciężania sceptycyzmu Grzegorz Mitrowski s. 51-67
Problem jedności bytu i logosu w "Krytyce czystego rozumu" Immanuela Kanta Jakub Sebastian Bańka s. 69-83
Jedność psychofizyczna a duch (osoba) w antropologii filozoficznej Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 85-99
Wartości: geneza pojęcia, ich status i funkcje Andrzej L. Zachariasz s. 101-121
Filozofia jako ćwiczenie się w mądrości Krzysztof Pawłowski s. 123-138
Sztuka, technika, wartości Tadeusz Sośniak s. 139-151
Etyka wobec agresji wytworów cywilizacji technicznej Adam Dura s. 153-169
Zagadnienie autokreacji materii w świetle teorii recentywistycznej Janusz Czerny s. 171-179
Ewentyzm i reizm : teoria zbiorów jako ontologia Bogdan Ogrodnik s. 181-189