Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inscenizator ludzki w recentywistycznej koncepcji prawdy Józef Bańka s. 7-32
Program "Erlangen" a założenia recentywizmu Janusz Czerny s. 33-45
Rozważania nad ludzką podmiotowoością Zbigniew Spendel s. 47-61
Spory o rolę świadomości w historii we współczesnym marksizmie polskim Jerzy Kaczmarek s. 63-76
Paralele z bezpośredniością w myśleniu hermeneutycznym i gnozie : (wybrane aspekty problemu) Lech Radzioch s. 77-94
Wyjaśnianie a wyjaśnianie funkcjonalne Iwona Bogucka s. 95-114
Rozumienie świata a język filozofii w hermeneutyce Gadamera Maria Niemczuk s. 115-131
Warunki konstytucji sensu w koncepcji filozofii Hannah Arendt Małgorzata Jałocho s. 133-151
Wybrane aspekty problemu jedności człowieka w antropologii filozoficznej Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 153-168
Problem związków między nauką o moralności a etyką w ujęciu Marii Ossowskiej Danuta Ślęczek-Czakon s. 169-184
Problem odpowiedzialności we współczesnej niemieckiej filozofii techniki Andrzej Kiepas s. 185-200
Feliks Koneczny : indukcyjna nauka o cywilizacji a prawa dziejowe Sonia Bukowska s. 201-215
Uczniowie i zwolennicy polskiej "filozofii narodowej" w Wielkim Księstwie Poznańskim Włodzimierz Malicki s. 217-227
Miejsce Zygmunta Goliana w neoscholastyce polskiej Czesław Głombik s. 229-248