Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Możliwości estetyki recenztywistycznej Józef Bańka s. 7-33
Przeżycie estetyczne a struktura dzieła sztuki w ujęciu Mikela Dufrenne'a i Romana Ingardena Maria Popczyk s. 35-44
Polemika z Ingardenowską koncepcją idei Bogdan Ogrodnik s. 45-56
Leszka Kołakowskiego "horror metaphysicus" Maria Niemczuk s. 57-74
Czas a wartości : kosmocentryczne pojmowanie czasu Grzegorz Mitrowski s. 75-97
Zdarzenia i zjawiska w wykładni pojęcia "Umwelt" Janusz Czerny s. 99-112
Byt konieczny w świetle przestrzeni aksjomatów Dariusz Perliński-Szołtysek Adolf E. Szołtysek s. 113-129
Przyczynek do antynomii uniwersalizmu i indywidualizmu w etyce współczesnej Sonia Bukowska s. 131-145
Gilotyna Hume'a Danuta Ślęczek-Czakon s. 147-159
Teoria cywilizacji w ujęciu Erazma Majewskiego Grażyna Szumera s. 161-175
Czasowość egzystencji ludzkiej i życia w prawdzie : (Patočka jako krytyk Husserlowskiego pojęcia czasu) Ivan Blecha s. 177-188