Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przeniesienie Pierwszego na Byt Pierwszy w "Dziewiętnicach" Plotyna Józef Bańka s. 9-19
U źródeł greckiego racjonalizmu Bogdan Dembiński s. 21-28
"Prooimion" Parmenidesa Dariusz Kubok s. 29-41
Program filozofii Zenona z Elei jako refutacja wielości Dariusz Olesiński s. 43-52
Rozwinięcie tezy Protagorasa w filozofii kulturalistycznej Znanieckiego Katarzyna Niebrój s. 53-68
Nauka o prawdzie Arystotelesa : podstawa ontologicznej jedności syntezy kategorialnej Jakub Sebastian Bańka s. 69-76
Rzeczywistość w twórczości Publiusza Owidiusza Nasa jako przejaw mutacji zmiany sensu Tadeusz Sierny s. 77-82
Pojęcie λεκτόν w filozofii stoików Janusz Kucharczyk s. 83-97
Początek sporu o realną różnicę pomiędzy istotą a istnieniem : stanowisko Idziego Rzymianina Jacek Surzyn s. 99-116
Filozoficzna apologetyka platońskiej szkoły z Cambridge Sławomir Raube s. 117-128
Metafizyka Petera Frederica Strawsona Gabriela Besler s. 129-144
Recentywność i inercyjność filozofii Wiesław Sztumski s. 145-158
Spory filozoficzne wokół pojęcia materii Janusz Czerny s. 159-164
Geometria oglądu Katarzyna Polus-Rogalska s. 165-170
O sprzecznościach w rozmowie Jarosław Jabłonka s. 171-182
Metodologiczne implikacje założeniowości w nauce Janusz Boczar s. 183-189
Sens losu ludzkiego w filozofii anatelicznej Andrzej L. Zachariasz s. 191-204
Gottfried Martin w sporze o filozofię Kanta Andrzej J. Noras s. 203-222
De Kant à Foucault: que reste-t-il du droit d'auteur? Gilbert Larochelle s. 223-237
"Święta przemoc" według René Girarda : kozioł ofiarny i kulturotwórcze "sacrum" Maria Korusiewicz s. 239-256
Przyczynek do "chrześcijańskiej postaci etyki prostomyślności" Adam Dura s. 257-273
Definicje i pojęcia w estetyce Mariola Sułkowska s. 275-286
Metodologiczne aspekty historiozoficznej koncepcji Feliksa Konecznego Sonia Bukowska s. 287-299
Historyczny zarys refleksji nad jednostką ludzką a Erazma Majewskiego koncepcja człowieka Grażyna Szumera s. 301-316
Zarys filozofii kultury Christophera Dawsona Magdalena Zenderowska s. 317-331
Wspólnotowość a indywidualizm etyki: MacIntyre, Bauman, Bańka Piotr Skudrzyk s. 333-353
Kategoria czasu w filozofii Claude'a Lévi-Straussa Wioletta Ocieczek s. 355-364
Pytania o filokryptologię Marek Kornecki s. 365-382