Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O postawie recentywistycznej, czyli aktualistycznej Józef Bańka s. 7-28
Semiosfera i technosfera jako wykładnia przestrzeni kulturowej Adolf Szołtysek s. 29-48
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 49-68
Dialektyka kategorii modalnych Naum Chmielnicki s. 69-84
Zarys antropologii filozoficznej José Ortegi y Gasseta Krzysztof Wieczorek s. 85-101
Aleksander Tyszyński a Michał Grabowski Barbara Szotek s. 102-119