Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szanowny Czytelniku : [przedmowa] s. 11-12
Prawda jako metateoretyczny konstrukt interpretacyjny Hans Lenk Andrzej Kiepas (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 15-36
Realność i intelekt Léon Noël Aleksander Bańka (tłum.) s. 37-57
Wczesna fenomenologia i źródła filozofii analitycznej Gianfranco Soldati Dariusz Bęben (tłum.) s. 58-82
Kategoria "teraz" w Husserla fenomenologii czasu i w recentywizmie Józef Bańka s. 85-102
Kant i Husserl a problem ontologizacji i deformalizacji "a priori" Piotr Łaciak s. 106-127
Transcendentalne "a priori" i problem jego uhistorycznienia Hubert T. Mikołajczyk s. 128-150
Sokratesa i Bodhidharmy "uczona niewiedza" w świetle recentywistycznej teorii poznania Alfred Skorupka s. 151-159
Problemy związane z określeniem metody filozoficznej Gabriela Besler s. 160-172
Pluralistyczny panpsychizm Williama Jamesa Mirosław Piróg s. 173-184
"Aoristos dyas" a materia noetyczna w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 185-197
Etyka wobec naturalistycznej i religijnej interpretacji świata Mariusz Wojewoda s. 201-222
"Troska o duszę" a polityka : propozycja Alasdaira MacIntyre'a Piotr Machura s. 223-245
Otfrieda Höffego koncepcja państwa sprawiedliwego Zdzisław Kieliszek s. 246-271
Dzieje jako przedmiot badań filozoficznych : o metodzie krytyczno-historycznej Léona Brunschvicga Marta Ples s. 272-283
Historiozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza Robert Mołdysz s. 284-309
Noty o Autorach s. 310-311