Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jak według Plotyna Jedno myśli w sposób pierwszy? Józef Bańka s. 7-13
"Apeiron" Anaksymandra, czyli o tym, co pierwsze w filozofii Dariusz Kubok s. 15-28
"Apeiron" Melissosa Dariusz Olesiński s. 29-35
Epistomologia dwóch wirtualności Janusz Czerny s. 37-43
Status metodologiczny redukcji filozoficznych Janusz Boczar s. 45-51
Ontologiczna możliwość prawdziwości - adaequatio : analiza filokryptologiczna Jakub Sebastian Bańka s. 53-66
Problem metafizyki Nicolai Hartmann a Immanuel Kant Andrzej J. Noras s. 67-78
"Dasmos" filozofii, czyli o znaczeniach i sensach Grzegorz Mitrowski s. 79-91
Kategoria prostomyślności a etyka protestancka : (zarys problemu) Adam Dura s. 93-105
Aksjologia jako "filozofia pierwsza" : przykład z myśli Henryka Elzenberga Mirosław Tyl s. 107-118
Skandal jako bunt w świecie wartości Henryk Szabała s. 119-137
"Święta przemoc" według René Girarda Maria Korusiewicz s. 139-155
Wizja człowieka w doktrynach nowych ruchów religinych Zofia Migus s. 157-167