Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształt metody recentywistycznej w nauce i filozofii Józef Bańka s. 7-50
Zasada komplementarności jako egzemplifikacja inscenizacji epistemologicznej Janusz Czerny s. 51-61
Transcendentalne kategorie filozofii: prawda, dobro, piękno Grzegorz Mitrowski s. 63-74
Historyczny zarys problemu jedności psychofizycznej człowieka i jego ujęcie w antropologii Maxa Schelera Piotr Węcławik s. 75-87
Historiozofia Oswalda Spenglera a koncepcja filozoficzna Erazma Majewskiego Grażyna Szumera s. 89-101
Myśl etyczna Karla Mengera : (z nieznanych teksów koła wiedeńskiego) Stanisław Jedynak s. 103-111
Idea chrześcijaństwa bezwyznaniowego Leszka Kołakowskiego Maria Niemczuk s. 113-123
Problem bytu ludzkiego w antropologii Włodzimierza Sedlaka Elżbieta Struzik s. 125-139
O rozpaczliwym hedoniźmie Leszek Gawor s. 141-151