Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idealizm a sceptycyzm Kurt Walter Zeidler Tomasz Kubalica (tłum.) Andrzej J. Noras (tłum.) s. 13-27
Emil Lask : w stulecie śmierci Andrzej J. Noras s. 31-49
Różne znaczenia szkoły w filozofii a neokantyzm Leonarda Nelsona Tomasz Kubalica s. 51-70
Materia-zło i problem dualizmu pryncypiów : polemika Proklosa z Plotynem w "De malorum subsistentia" Agnieszka Woszczyk s. 71-83
Rozumienie pojęcia "próżni" w filozofii Demokryta z Abdery Dawid Biedrzyński s. 85-100
Fenomenologia Husserla : filozofia podejrzenia czy pewności? Piotr Łaciak s. 103-127
Poznanie Dobra jako zwieńczenie Platońskiej dialektyki Dariusz Olesiński s. 129-143
O możliwości rozwiązania aporii monizmu gnozeologicznego w filozofii Plotyna Rafał Oleś s. 145-168
Oryginalność doświadczenia historycznego w ujęciu Franka Ankersmita Jolanta Sawicka s. 169-185
Fenomenologia a motyw teoretyczny i praktyczny Agnieszka Wesołowska s. 189-210
Dobro a wolność : wokół teorii możliwości Marthy Nussbaum Piotr Machura s. 211-230
Homerycka psyche jako potoczna kategoria ducha zmarłego Monika Fajler s. 231-239
The deaths of Socrates Aleksander Kopka s. 241-268
"Dzień bez jutra" jako cecha filozoficznego sposobu życia w Platońskim "Fedonie" Marcin Subczak s. 269-284
Aktualność Sigmunda Freuda : aporie teorii "queer" i ich przezwyciężenie Katarzyna Szmaglińska s. 285-309
"Sic et non...", czyli problem "bałwochwalstwa polityki" w myśli Leszka Kołakowskiego Agnieszka Turoń-Kowalska s. 311-334
Noty o Autorach s. 335-336