Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy zarys doktryny całkowicie ukształtowanej (Louvain, kwiecień 1920) Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-18
Tolerancja, pluralizm i prawda Mordecai Roshwald Mirosław Piróg (tłum.) s. 19-32
Kant w sporach o metafizykę w XIX wieku Andrzej J. Noras s. 35-50
Stanowisko Heinricha Rickerta wobec teorii odbicia Tomasz Kubalica s. 51-66
Hermeneutyczne przesłanki krytyki epistemologii transcendentalnej Hubert T. Mikołajczyk s. 67-77
Karola Libelta idea filozofii słowiańskiej Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 79-96
Teoria Absolutu w koncepcjach recentywizmu i filozofii Wschodu Józef Bańka s. 99-114
Koncepcja monopsychizmu a wymiary bytowania człowieka w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 115-127
Problem "Lebenswelt" w świetle późnej filozofii Maurice'a Merleau-Ponty'ego Agnieszka Wesołowska s. 129-151
Nieformalne metody badania rozumowań Krzysztof A. Wieczorek s. 153-175
Aprioryczny wymiar filozofii kultury w perspektywie nowego humanizmu Ernsta Cassirera Anna Musioł s. 179-193
Kilka uwag o wpływie Schopenhauera na Freuda Katarzyna Szmaglińska s. 195-204
Jednostka wobec rzeczywistości w twórczości Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza Piotr Kulas s. 205-230
Parmenidejskie kroczenie drogą Prawdy Agnieszka Woszczyk Dariusz Kubok (aut. dzieła rec.) s. 233-235
Platońska teoria najwyższych zasad bytowych Agnieszka Woszczyk Bogdan Dembiński (aut. dzieła rec.) s. 237-238
Wokół "ruchomych obrazów", czyli dzieje myśli filmowej dla każdego Marta Ples Alicja Helman (aut. dzieła rec.) Jacek Ostaszewski (aut. dzieła rec.) s. 239-244
W poszukiwaniu drogi myślenia Agnieszka Wesołowska Józef Tischner (aut. dzieła rec.) s. 245-249
Noty o Autorach s. 251-252