Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mechanizmy identyfikacji kulturowej w koncepcji recentywizmu Józef Bańka s. 7-20
Wartościowanie techniki a perspektywy racjonalizacji procesów edukacyjnych : szkic do koncepcji integracji filozofii techniki i nauk o wychowaniu Ryszard Urbański s. 21-49
Wartości i wartościowanie w naukach technicznych Andrzej Kiepas s. 50-66
Uwagi o interpretacjach Marksowskiej koncepcji istoty człowieka Bohdan Łuksza s. 67-89
"Religia instrumentem wolności" : teza prezentowana w dominikańskim miesięczniku "W drodze" Klara Jędrzejczak s. 90-108
Droga życia i zainteresowania badawcze Jana Adamskiego Czesław Głombik s. 109-130