Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ordinatio Jan Duns Szkot Jacek Surzyn (tłum.) s. 13-44
Wola prawdy : (przemówienie z okazji święta Uniwersytetu w Heidelbergu wygłoszone 22 listopada 1909 roku) Wilhelm Windelband Tomasz Kubalica (tłum.) s. 45-58
Dwie drogi krytyki Joseph Maréchal Aleksander R. Bańka (tłum.) s. 59-80
Zrozumieć Platona Rafał Katamay s. 83-103
Zasada jednostkowienia : analiza koncepcji Jana Dunsa Szkota Jacek Surzyn s. 105-133
Proklos w duchu Georga W. F. Hegla Anna Gierlińska s. 135-156
Fichteańska koncepcja jaźni transcendentalnej i jej wpływ na Stanisława Brzozowskiego filozofię czynu Tomasz Tadeusz Brzozowski s. 157-169
Koncepcja racjowitalizmu w ujęciu José Ortegi y Gasseta Dorota Leszczyna s. 171-184
Tragiczna świadomość czy odwieczny problem istnienia? Krytyka Wolfganga Welscha ontologii "sztucznych rajów" Magdalena Wołek s. 185-196
Sermonizm jako stanowisko recentywizmu w sporze o powszechniki Józef Bańka s. 199-220
Problem wyobraźni w filozofii Kanta i Hegla Radosław Kuliniak s. 221-236
Prawda jako idea regulatywna Husserlowska fenomenologia wobec absolutyzmu i relatywizmu Piotr Łaciak s. 237-255
Problem prenoetycznego wymiaru bytu w "Enneadach" Plotyna Agnieszka Woszczyk s. 257-266
Metafizyka zła Markiza de Sade'a, czyli o bezznaczeniowości Innego Hubert T. Mikołajczyk s. 269-283
Aksjologiczne presupozycje marksizmu i psychoanalizy Mikołaj Domaradzki s. 285-301
Etyka prostomyślności a eutyfronika Paweł Nierodka s. 303-321
Biesy oswojone Fiodora Dostojewskiego : eksperyment metafizyczny Monika Polaczek s. 323-347
Leibnizjańska wizja oświeconej społeczności Halina Święczkowska s. 349-363
Nominalizm a główne tezy "Księcia" Niccola Machiavellego Radosław Małek s. 365-373
Filozoficzne rozważania o jedności różnych religii Alfred Skorupka s. 375-388
Aktualność Jamesa Mirosław Piróg Adam Lipszyc (aut. dzieła rec.) Charles Taylor (aut. dzieła rec.) s. 391-398
Kant i horyzonty filozofii krytycznej Marta Ples Andrzej J. Noras (aut. dzieła rec.) s. 399-402
Etyka z wąskiej perspektywy Piotr Machura Agnieszka Kuryś (aut. dzieła rec.) Jacqueline Russ (aut. dzieła rec.) s. 403-405
Noty o Autorach s. 406-407