Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pięknej wizji odczytania księgi wszechświata Józef Bańka s. 7-26
Wprowadzenie do recentywizmu Adam A. Dura s. 27-52
Kwantowa teoria Lee Smolina a recentywizm Józefa Bańki Janusz Czerny s. 53-59
Spór między Machem a Einsteinem w świetle filozofii recentywizmu Janusz Boczar s. 61-67
O trzech typach cywilizacji w recentywizmie Jerzy Wróbel s. 69-77
Zachowanie prostomyślne Damian Grabowski Alfred Skorupka s. 79-96
Uwagi o filozofowaniu w kontekście przesłanek naturalnych i tożsamości osobowej filozofa Lech Radzioch s. 97-116
Czy jesteśmy istotami coraz bardziej racjonalnymi? Wiesław Sztumski s. 117-133
Enwironmentalistyczna koncepcja cywilizacji życia Grażyna Szumiera s. 135-148
Idea wojny w teorii cywilizacji Arnolda J. Toynbeego Sonia Bukowska s. 149-161
Psychoanalityczny aspekt "demokracji szlacheckiej" : (na marginesie rozważań Stanisława Ignacego Witkiewicza o Polsce i Polakach) Robert Mołdysz s. 163-194
Polska filozofia nowokrytyczna wobec filozofii Kanta Barbara Szotek s. 195-204
Znaczenie horyzontu w badaniach fenomenologicznych Edmunda Husserla Marek Kornecki s. 205-211
Kryzys czasów - kryzys filozofii? Mirosława Błaszczak-Wacławik s. 213-224
Muzyka w postmodernizmie Magdalena Wołek s. 225-235