Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologiczny dowód na istnienie Boga : Immanuel Kant i Anzelm z Canterbury Jacek Surzyn s. 13-45
Metafizyka krytyczna Ottona Liebmanna Tomasz Kubalica s. 47-64
Wiktor Potempa (1887-1942) : badacz Platona rodem z Górnego Śląska Tomasz Mróz s. 65-83
Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa Andrzej J. Noras s. 87-106
Neokrytyczna gnoseologia szkoły marburskiej : ujęcie Paula Natorpa Anna Musioł s. 107-127
Husserl a problem istnienia świata Piotr Łaciak s. 129-156
Josepha Maréchala badania nad psychologią doświadczenia mistycznego a problem empirycznego determinizmu Aleksander R. Bańka s. 157-174
Gastona Bachelarda psychoanaliza umysłu naukowego Marta Ples-Bęben s. 175-196
Johannes Buridans Kategorienlehre Hanna Wojtczak s. 197-211
Postęp, pycha, pokora : Ksenofanes z Kolofonu a Hezjod Dariusz Kubok s. 215-231
Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera Marek Drwięga s. 233-264
Na drogach człowieczeństwa : filozofia Henryka Elzenberga Elżbieta Cieciera s. 265-288
Fenomenologiczne wątki filozofii dramatu Agnieszka Wesołowska s. 289-318
Pytanie o gościnność w filozofii Jacques'a Derridy Aleksander Kopka s. 319-335
Sceptyczna postawa Leszka Kołakowskiego wobec filozofii chrześcijańskiej Agnieszka Turoń-Kowalska s. 337-366
Noty o Autorach s. 367-368