Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nagłość jako metafizyczna skłonność bytu Józef Bańka s. 7-27
Czy filozofia recentywizmu "testuje" zasadę antropiczną? Janusz Czerny s. 29-35
Zasada antropiczna a założenia programowe recentywizmu Krzysztof Szczupak s. 37-43
Jednostka a społeczność w świetle normy prostomyślności Adam Dura s. 45-68
Parmenides a Wittgenstein Dariusz Kubok s. 69-83
Ontologia jako dialektyka respektywna : zarys problemu prawdy i fałszu w Platońskim dialogu "Sofista" Jakub Sebastian Bańka s. 87-94
"Thymos" i "paideia": czyli o tym, co najpewniejsze w przeszłości i oczekiwanie w przyszłości Pavel Fobel Daniela Fobelová s. 95-106
Stanowisko Henryka z Gandawy w sporze o realną różnicę istoty i istnienia w bytach stworzonych Jacek Surzyn s. 107-121
Syntetyczny charakter filozoff Francisca Suareza Janusz Kucharczyk s. 123-139
Człowiek, moralność, społeczeństwo w poglądach Bernarda Mandeville'a Danuta Ślęczek-Czakon s. 141-153
Czy etyka jest nauką? Gerhard Zecha s. 155-169
Mariana Massoniusa "filozofia krytyczna" w dobie pozytywizmu Barbara Szotek s. 171-184
Filozofia czeska końca XIX stulecia w życiu narodowym Jan Zouhar s. 185-190
Antypsycholizm Karla R. Poppera Wojciech Słomski s. 191-207