Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piękno jako tchnienie enteatyczne w "Enneadach" Plotyna Józef Bańka s. 7-22
Powstanie i upadek pitagorejskiego punktualizmu Bogdan Dembiński s. 23-30
Eleackie podstawy Demokrytejskiej koncepcji atomów i próżni Dariusz Olesiński s. 31-44
Problem "peras" i "apeiron" w koncepcjach Ksenofanesa, Parmenidesa i Melissosa Dariusz Kubok s. 45-56
Jedno i Byt, czyli filokryptyczna geneza ontologicznej jedności Jakub Sebastian Bańka s. 57-61
Zagadnienie teorii ostatecznej w świetle założeń recentywizmu Janusz Czerny s. 63-68
"Adaequatio" czy "adaequans"? Grzegorz Mitrowski s. 69-82
"Homo euthyphronicus" albo o możliwości przetrwania w technopolu Adam Dura s. 83-101
O sposobach pojmowania moralności Danuta Ślęczek-Czakon s. 103-113
Zagadnienie prawdy w "Krytycze czystego rozumu" Immanuela Kanta Ewa Sowa s. 115-120
Pojęcie legalności w filozofii Immanuela Kanta Zygmunt Tobor s. 121-134
Funkcja jako relacja Iwona Bogucka s. 135-145
Uprzedzenia a bezstronność arbitra Zygmunt Łyda s. 147-159