Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archeologia niewiedzy w koncepcji Mikołaja z Kuzy Józef Bańka s. 9-23
Kwantowy recentywizm Janusz Czerny s. 25-31
Rozwój pojęcia "zdarzenie" w recentywizmie kwantowym Józefa Bańki Justyna Chojnacka s. 33-48
Ontologia w pryzmacie recentywizmu Włodzimierz Zięba s. 49-61
Redukcjonizm a holizm w świetle recentywizmu Adam Baron s. 63-69
Czy etyka prostomyślności jest etyką człowieka samorealizującego się? Alfred Skorupka s. 71-88
Zagadnienia globalizacji a etyka prostomyślności : zarys problemu Adam A. Dura s. 89-120
Pierwsze zdanie ontologii : Parmenides uzasadniający i uzasadniany Jakub Sebastian Bańka s. 121-127
Emmanuela Lévinasa krytyka filozofii Parmenidesa Dariusz Kubok s. 129-137
Henologia Platońska a Arystotelesowska - od "metheksis" do "mimesis" Dariusz Olesiński s. 139-146
Prymat jestestwa Marek Kornecki s. 147-156
Wokół fenomenologii ontologicznej Dariusz Bęben s. 157-165
Na granicy sztuki i filozofii : status i struktura dzieła sztuki w ujęciu Mieczysława Porębskiego Bożena Kołek s. 167-181
Opozycja światłość - ciemność w argumentacji tzw. filozofii pierwszej: wybrane zagadnienia metafizyczne i teoriopoznawcze Marek Rembierz s. 183-212
Cywilizacyjne aspekty rozważań nad kierunkiem zmiany w historii filozofii Grażyna Szumera s. 213-231
Filozofia: poznanie czy konwersja osoby? : przyczynki do problemu "samoustanawiania się" filozofa Lech Radzioch s. 233-250
Postulat racjonalności w nauczaniu filozofii Maciej Woźniczka s. 251-272