Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ontologie otwarte a inscenizacje epistemologiczne bytu na gruncie recentywizmu Józef Bańka s. 7-42
Teoria poziomów czasowych w koncepcji recentywizmu Janusz Czerny s. 43-54
Doświadczenie potoczne jako element sytuacji zachowania etycznego : przyczynek do dyskusji nad etyką prostomyślności Lech Radzioch s. 55-74
Etyka prostomyślności a myśl krytyczna młodego Marksa Bohdan Łuksza s. 75-101
Etyka prostomyślności a estetyka Tadeusz Sośniak s. 102-114
Twórcy marksizmu wobec utylitaryzmu etycznego Danuta Ślęczek s. 115-131
Społeczno-moralny program Arnolda Toynbeego Piotr Skudrzyk s. 132-138
Ludwig Ott i spuścizna pisarska Martina Grabmanna Czesław Głombik s. 139-164