Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyka przyszłości i antynomie historyzmu Józef Bańka s. 7-30
Recentywizm jako nowa postać redukcjonizmu we współczesnej nauce Janusz Czerny s. 31-49
Problematyka prostomyślności w wybranych teoriach kultury Florian Donocik s. 51-94
Dialektyka kategorii kultury Włodzimierz Koniew s. 95-106
Chaos, poznanie i wartości Andrzej Słaboń s. 107-121
Praktyka życiowa a światopogląd Naum Chmielnicki s. 123-136
Wokół reinterpretacji Arystotelesowskiej kategorii "paidagogike" w perspektywie ja-podmiotu i człowieka jako istoty społecznej Adolf E. Szołtysek s. 137-148
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 149-165
Mechanicyzm i aktywizm w interpretacji techniki jako rozwoju społecznego : studium o naturalizmie Lewisa Mumforda Lech Radzioch s. 167-198
Wiedeń i neoscholastyka polska Czesław Głombik s. 199-225